Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 2,38 0,02
De 5 a 9 anys <4 0 <4 2,38 0,02
De 10 a 14 anys 5 <4 8 9,52 0,07
De 15 a 19 anys 5 6 11 13,10 0,09
De 20 a 24 anys 7 7 14 16,67 0,12
De 25 a 29 anys 6 5 11 13,10 0,09
De 30 a 34 anys 5 10 15 17,86 0,12
De 35 a 39 anys <4 5 8 9,52 0,07
De 40 a 44 anys <4 7 8 9,52 0,07
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 2,38 0,02
De 50 a 54 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,19 <0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 <4 2,38 0,02
Total 38 46 84 100,00 0,70
% 45,24 54,76 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic