Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,74 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,48 0,04
De 10 a 14 anys <4 4 5 4,35 0,04
De 15 a 19 anys 4 5 9 7,83 0,08
De 20 a 24 anys 10 12 22 19,13 0,19
De 25 a 29 anys 8 7 15 13,04 0,13
De 30 a 34 anys 7 7 14 12,17 0,12
De 35 a 39 anys <4 6 9 7,83 0,08
De 40 a 44 anys 9 5 14 12,17 0,12
De 45 a 49 anys 0 13 13 11,30 0,11
De 50 a 54 anys <4 <4 5 4,35 0,04
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 0,87 <0,01
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,87 <0,01
De 65 anys i més <4 0 <4 0,87 <0,01
Total 49 66 115 100,00 1,01
% 42,61 57,39 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic