Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 3,45 0,06
De 5 a 9 anys 5 <4 7 8,05 0,14
De 10 a 14 anys 4 <4 5 5,75 0,10
De 15 a 19 anys 4 <4 5 5,75 0,10
De 20 a 24 anys 4 <4 7 8,05 0,14
De 25 a 29 anys 11 9 20 22,99 0,41
De 30 a 34 anys 6 <4 6 6,90 0,12
De 35 a 39 anys 6 <4 7 8,05 0,14
De 40 a 44 anys 4 <4 6 6,90 0,12
De 45 a 49 anys 5 6 11 12,64 0,23
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,45 0,06
De 55 a 59 anys <4 4 5 5,75 0,10
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 2,30 0,04
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 54 33 87 100,00 1,80
% 62,07 37,93 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic