Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,99 0,04
De 5 a 9 anys 5 <4 8 5,30 0,11
De 10 a 14 anys 5 <4 8 5,30 0,11
De 15 a 19 anys 9 <4 12 7,95 0,16
De 20 a 24 anys 5 4 9 5,96 0,12
De 25 a 29 anys 16 13 29 19,21 0,38
De 30 a 34 anys 8 10 18 11,92 0,24
De 35 a 39 anys 9 4 13 8,61 0,17
De 40 a 44 anys 5 5 10 6,62 0,13
De 45 a 49 anys 8 6 14 9,27 0,18
De 50 a 54 anys 4 6 10 6,62 0,13
De 55 a 59 anys <4 6 8 5,30 0,11
De 60 a 64 anys <4 5 6 3,97 0,08
De 65 anys i més <4 <4 <4 1,99 0,04
Total 80 71 151 100,00 1,99
% 52,98 47,02 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic