Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 4 4 3,92 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,92 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 4 3,92 0,03
De 15 a 19 anys <4 4 6 5,88 0,05
De 20 a 24 anys <4 <4 5 4,90 0,04
De 25 a 29 anys <4 9 9 8,82 0,08
De 30 a 34 anys 7 6 13 12,75 0,11
De 35 a 39 anys 8 10 18 17,65 0,15
De 40 a 44 anys 5 5 10 9,80 0,09
De 45 a 49 anys 4 6 10 9,80 0,09
De 50 a 54 anys <4 4 6 5,88 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 2,94 0,03
De 60 a 64 anys <4 4 5 4,90 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,96 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 2,94 0,03
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 38 64 102 100,00 0,87
% 37,25 62,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic