Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,83 0,01
De 5 a 9 anys <4 6 9 5,49 0,03
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 15 a 19 anys 6 <4 8 4,88 0,03
De 20 a 24 anys 15 6 21 12,80 0,08
De 25 a 29 anys 9 11 20 12,20 0,08
De 30 a 34 anys 12 13 25 15,24 0,09
De 35 a 39 anys 12 9 21 12,80 0,08
De 40 a 44 anys 9 13 22 13,41 0,08
De 45 a 49 anys 5 7 12 7,32 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 5 3,05 0,02
De 55 a 59 anys <4 5 8 4,88 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,22 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 4 2,44 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,22 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,61 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,61 <0,01
Total 84 80 164 100,00 0,62
% 51,22 48,78 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic