Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 2,29 0,02
De 5 a 9 anys 4 4 8 3,67 0,03
De 10 a 14 anys 11 7 18 8,26 0,07
De 15 a 19 anys <4 11 14 6,42 0,05
De 20 a 24 anys 5 6 11 5,05 0,04
De 25 a 29 anys 11 16 27 12,39 0,10
De 30 a 34 anys 23 17 40 18,35 0,15
De 35 a 39 anys 23 18 41 18,81 0,15
De 40 a 44 anys 9 8 17 7,80 0,06
De 45 a 49 anys <4 6 8 3,67 0,03
De 50 a 54 anys 5 <4 8 3,67 0,03
De 55 a 59 anys <4 4 7 3,21 0,03
De 60 a 64 anys <4 <4 5 2,29 0,02
De 65 a 69 anys <4 5 6 2,75 0,02
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,92 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,46 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 108 110 218 100,00 0,82
% 49,54 50,46 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic