Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 5 9 4,50 0,19
De 5 a 9 anys 6 9 15 7,50 0,31
De 10 a 14 anys 5 4 9 4,50 0,19
De 15 a 19 anys 6 <4 6 3,00 0,12
De 20 a 24 anys 7 11 18 9,00 0,37
De 25 a 29 anys 20 19 39 19,50 0,81
De 30 a 34 anys 14 17 31 15,50 0,64
De 35 a 39 anys 12 11 23 11,50 0,48
De 40 a 44 anys 13 8 21 10,50 0,43
De 45 a 49 anys <4 6 8 4,00 0,17
De 50 a 54 anys <4 5 7 3,50 0,14
De 55 a 59 anys <4 4 7 3,50 0,14
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,00 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,00 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,00 0,04
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,50 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 96 104 200 100,00 4,13
% 48,00 52,00 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic