Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 12 19 2,92 0,09
De 5 a 9 anys 23 14 37 5,69 0,18
De 10 a 14 anys 27 13 40 6,15 0,20
De 15 a 19 anys 21 25 46 7,08 0,22
De 20 a 24 anys 22 36 58 8,92 0,28
De 25 a 29 anys 40 49 89 13,69 0,43
De 30 a 34 anys 65 58 123 18,92 0,60
De 35 a 39 anys 37 40 77 11,85 0,38
De 40 a 44 anys 27 33 60 9,23 0,29
De 45 a 49 anys 20 24 44 6,77 0,21
De 50 a 54 anys 12 23 35 5,38 0,17
De 55 a 59 anys 5 <4 8 1,23 0,04
De 60 a 64 anys <4 6 8 1,23 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,31 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,15 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,15 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,31 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 311 339 650 100,00 3,17
% 47,85 52,15 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic