Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 8 <4 10 2,67 0,04
De 5 a 9 anys 6 4 10 2,67 0,04
De 10 a 14 anys <4 4 7 1,87 0,03
De 15 a 19 anys 9 11 20 5,33 0,09
De 20 a 24 anys 20 22 42 11,20 0,18
De 25 a 29 anys 22 31 53 14,13 0,23
De 30 a 34 anys 28 22 50 13,33 0,22
De 35 a 39 anys 27 24 51 13,60 0,22
De 40 a 44 anys 20 20 40 10,67 0,18
De 45 a 49 anys 19 18 37 9,87 0,16
De 50 a 54 anys 11 11 22 5,87 0,10
De 55 a 59 anys 5 9 14 3,73 0,06
De 60 a 64 anys <4 7 9 2,40 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,80 0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 4 1,07 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,27 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,53 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 182 193 375 100,00 1,64
% 48,53 51,47 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic