Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 8 15 3,25 0,06
De 5 a 9 anys 10 <4 12 2,60 0,05
De 10 a 14 anys 7 9 16 3,46 0,07
De 15 a 19 anys 10 11 21 4,55 0,09
De 20 a 24 anys 22 27 49 10,61 0,20
De 25 a 29 anys 28 33 61 13,20 0,25
De 30 a 34 anys 33 34 67 14,50 0,28
De 35 a 39 anys 28 33 61 13,20 0,25
De 40 a 44 anys 21 27 48 10,39 0,20
De 45 a 49 anys 18 19 37 8,01 0,15
De 50 a 54 anys 12 18 30 6,49 0,12
De 55 a 59 anys 5 12 17 3,68 0,07
De 60 a 64 anys <4 8 11 2,38 0,05
De 65 a 69 anys <4 4 7 1,52 0,03
De 70 a 74 anys <4 <4 4 0,87 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,65 0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,65 0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 209 253 462 100,00 1,92
% 45,24 54,76 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic