Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Manresa Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 <4 7 6,73 0,05
De 5 a 9 anys <4 <4 4 3,85 0,03
De 10 a 14 anys 7 <4 9 8,65 0,07
De 15 a 19 anys <4 5 8 7,69 0,06
De 20 a 24 anys <4 <4 5 4,81 0,04
De 25 a 29 anys 7 5 12 11,54 0,09
De 30 a 34 anys <4 5 7 6,73 0,05
De 35 a 39 anys 7 13 20 19,23 0,14
De 40 a 44 anys 6 5 11 10,58 0,08
De 45 a 49 anys 5 4 9 8,65 0,07
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 2,88 0,02
De 55 a 59 anys 0 5 5 4,81 0,04
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 4 4 3,85 0,03
Total 47 57 104 100,00 0,75
% 45,19 54,81 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic