Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 4 8 4,85 0,04
De 5 a 9 anys 7 7 14 8,48 0,07
De 10 a 14 anys 7 4 11 6,67 0,05
De 15 a 19 anys 5 <4 7 4,24 0,03
De 20 a 24 anys <4 9 10 6,06 0,05
De 25 a 29 anys 9 14 23 13,94 0,11
De 30 a 34 anys 9 10 19 11,52 0,09
De 35 a 39 anys 19 17 36 21,82 0,17
De 40 a 44 anys 11 4 15 9,09 0,07
De 45 a 49 anys 4 <4 7 4,24 0,03
De 50 a 54 anys 5 4 9 5,45 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,21 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,21 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 1,21 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 83 82 165 100,00 0,80
% 50,30 49,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic