Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Xile
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 9 16 7,21 0,06
De 5 a 9 anys 4 <4 7 3,15 0,03
De 10 a 14 anys 16 12 28 12,61 0,10
De 15 a 19 anys 5 6 11 4,95 0,04
De 20 a 24 anys 10 <4 12 5,41 0,04
De 25 a 29 anys 9 9 18 8,11 0,07
De 30 a 34 anys 14 21 35 15,77 0,13
De 35 a 39 anys 14 5 19 8,56 0,07
De 40 a 44 anys 17 16 33 14,86 0,12
De 45 a 49 anys 8 8 16 7,21 0,06
De 50 a 54 anys 5 7 12 5,41 0,04
De 55 a 59 anys 5 <4 6 2,70 0,02
De 60 a 64 anys <4 5 6 2,70 0,02
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,90 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,45 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 116 106 222 100,00 0,82
% 52,25 47,75 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic