Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,85 0,01
De 5 a 9 anys <4 5 8 4,94 0,03
De 10 a 14 anys <4 4 6 3,70 0,02
De 15 a 19 anys <4 <4 4 2,47 0,02
De 20 a 24 anys 15 16 31 19,14 0,12
De 25 a 29 anys 14 21 35 21,60 0,14
De 30 a 34 anys 9 14 23 14,20 0,09
De 35 a 39 anys 8 12 20 12,35 0,08
De 40 a 44 anys <4 5 8 4,94 0,03
De 45 a 49 anys 4 11 15 9,26 0,06
De 50 a 54 anys <4 4 4 2,47 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,62 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,62 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,62 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 1,23 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 62 100 162 100,00 0,63
% 38,27 61,73 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic