Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 5 2,31 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,39 0,01
De 10 a 14 anys 6 7 13 6,02 0,05
De 15 a 19 anys <4 <4 4 1,85 0,01
De 20 a 24 anys 6 23 29 13,43 0,11
De 25 a 29 anys 18 38 56 25,93 0,21
De 30 a 34 anys 15 22 37 17,13 0,14
De 35 a 39 anys 9 10 19 8,80 0,07
De 40 a 44 anys 11 9 20 9,26 0,07
De 45 a 49 anys <4 13 16 7,41 0,06
De 50 a 54 anys <4 7 8 3,70 0,03
De 55 a 59 anys <4 4 4 1,85 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,46 <0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,46 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 76 140 216 100,00 0,79
% 35,19 64,81 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic