Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 7 5 12 6,03 0,05
De 5 a 9 anys 4 <4 5 2,51 0,02
De 10 a 14 anys 4 4 8 4,02 0,03
De 15 a 19 anys <4 6 7 3,52 0,03
De 20 a 24 anys <4 16 18 9,05 0,07
De 25 a 29 anys 9 28 37 18,59 0,15
De 30 a 34 anys 15 18 33 16,58 0,14
De 35 a 39 anys 8 17 25 12,56 0,10
De 40 a 44 anys 7 11 18 9,05 0,07
De 45 a 49 anys 4 11 15 7,54 0,06
De 50 a 54 anys 4 4 8 4,02 0,03
De 55 a 59 anys <4 7 9 4,52 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,51 0,01
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,50 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 68 131 199 100,00 0,81
% 34,17 65,83 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic