Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Paraguai
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 4 6 2,71 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 0,45 <0,01
De 10 a 14 anys 7 4 11 4,98 0,05
De 15 a 19 anys 7 4 11 4,98 0,05
De 20 a 24 anys 10 12 22 9,95 0,09
De 25 a 29 anys 14 18 32 14,48 0,13
De 30 a 34 anys 12 20 32 14,48 0,13
De 35 a 39 anys 8 24 32 14,48 0,13
De 40 a 44 anys 6 10 16 7,24 0,07
De 45 a 49 anys 10 7 17 7,69 0,07
De 50 a 54 anys 5 17 22 9,95 0,09
De 55 a 59 anys <4 5 7 3,17 0,03
De 60 a 64 anys <4 8 9 4,07 0,04
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,90 <0,01
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,45 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 86 135 221 100,00 0,92
% 38,91 61,09 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic