Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2005 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 0 <4 <4 1,33 0,01
De 5 a 9 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 4,00 0,04
De 15 a 19 anys 0 <4 <4 4,00 0,04
De 20 a 24 anys 4 <4 5 6,67 0,07
De 25 a 29 anys 7 6 13 17,33 0,17
De 30 a 34 anys <4 <4 5 6,67 0,07
De 35 a 39 anys 6 4 10 13,33 0,13
De 40 a 44 anys 5 5 10 13,33 0,13
De 45 a 49 anys 4 <4 7 9,33 0,09
De 50 a 54 anys 9 <4 11 14,67 0,15
De 55 a 59 anys <4 <4 4 5,33 0,05
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més <4 <4 <4 4,00 0,04
Total 43 32 75 100,00 0,99
% 57,33 42,67 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic