Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Perú
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 2,56 0,03
De 5 a 9 anys <4 0 <4 1,28 0,01
De 10 a 14 anys 4 <4 7 4,49 0,05
De 15 a 19 anys 7 5 12 7,69 0,09
De 20 a 24 anys 10 6 16 10,26 0,12
De 25 a 29 anys 12 8 20 12,82 0,15
De 30 a 34 anys 8 12 20 12,82 0,15
De 35 a 39 anys 10 10 20 12,82 0,15
De 40 a 44 anys 9 10 19 12,18 0,14
De 45 a 49 anys 4 8 12 7,69 0,09
De 50 a 54 anys 5 <4 8 5,13 0,06
De 55 a 59 anys 5 <4 7 4,49 0,05
De 60 a 64 anys <4 <4 4 2,56 0,03
De 65 anys i més <4 <4 5 3,21 0,04
Total 83 73 156 100,00 1,14
% 53,21 46,79 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic