Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2006 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 3,12 0,02
De 5 a 9 anys 0 <4 <4 1,56 0,01
De 10 a 14 anys 0 <4 <4 3,12 0,02
De 15 a 19 anys <4 <4 4 6,25 0,05
De 20 a 24 anys <4 <4 5 7,81 0,06
De 25 a 29 anys 7 11 18 28,12 0,20
De 30 a 34 anys <4 8 11 17,19 0,12
De 35 a 39 anys <4 4 7 10,94 0,08
De 40 a 44 anys <4 <4 <4 4,69 0,03
De 45 a 49 anys <4 4 5 7,81 0,06
De 50 a 54 anys <4 4 5 7,81 0,06
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 1,56 0,01
De 60 a 64 anys 0 0 0 0,00 0,00
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 23 41 64 100,00 0,72
% 35,94 64,06 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic