Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 4 5 5,62 0,04
De 5 a 9 anys <4 <4 4 4,49 0,03
De 10 a 14 anys <4 4 5 5,62 0,04
De 15 a 19 anys <4 <4 4 4,49 0,03
De 20 a 24 anys 4 5 9 10,11 0,07
De 25 a 29 anys 7 8 15 16,85 0,12
De 30 a 34 anys 5 9 14 15,73 0,11
De 35 a 39 anys 4 8 12 13,48 0,10
De 40 a 44 anys <4 4 6 6,74 0,05
De 45 a 49 anys 4 <4 6 6,74 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 2,25 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,37 0,02
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 3,37 0,02
De 65 anys i més 0 <4 <4 1,12 <0,01
Total 36 53 89 100,00 0,71
% 40,45 59,55 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic