Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 3,26 0,03
De 5 a 9 anys <4 <4 4 4,35 0,04
De 10 a 14 anys <4 <4 5 5,43 0,04
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,26 0,03
De 20 a 24 anys <4 5 8 8,70 0,07
De 25 a 29 anys 9 6 15 16,30 0,13
De 30 a 34 anys <4 7 10 10,87 0,09
De 35 a 39 anys 8 8 16 17,39 0,14
De 40 a 44 anys <4 7 10 10,87 0,09
De 45 a 49 anys <4 4 6 6,52 0,05
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 3,26 0,03
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 3,26 0,03
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 3,26 0,03
De 65 anys i més <4 <4 <4 3,26 0,03
Total 38 54 92 100,00 0,81
% 41,30 58,70 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic