Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2018 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 6 6 12 6,12 0,10
De 5 a 9 anys 5 8 13 6,63 0,10
De 10 a 14 anys 4 <4 7 3,57 0,06
De 15 a 19 anys 5 4 9 4,59 0,07
De 20 a 24 anys 12 8 20 10,20 0,16
De 25 a 29 anys 12 23 35 17,86 0,28
De 30 a 34 anys 10 13 23 11,73 0,19
De 35 a 39 anys 10 14 24 12,24 0,19
De 40 a 44 anys 6 7 13 6,63 0,10
De 45 a 49 anys 4 6 10 5,10 0,08
De 50 a 54 anys 5 7 12 6,12 0,10
De 55 a 59 anys <4 4 6 3,06 0,05
De 60 a 64 anys <4 4 4 2,04 0,03
De 65 a 69 anys <4 <4 5 2,55 0,04
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 1,02 0,02
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,51 <0,01
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 84 112 196 100,00 1,58
% 42,86 57,14 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic