Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Manresa Origen geogràfic: Xina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 0 <4 4,69 0,15
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 4,69 0,15
De 10 a 14 anys <4 0 <4 1,56 0,05
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 3,12 0,10
De 20 a 24 anys 5 <4 7 10,94 0,35
De 25 a 29 anys 7 4 11 17,19 0,54
De 30 a 34 anys 7 8 15 23,44 0,74
De 35 a 39 anys <4 <4 5 7,81 0,25
De 40 a 44 anys <4 <4 6 9,38 0,30
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 4,69 0,15
De 50 a 54 anys <4 <4 4 6,25 0,20
De 55 a 59 anys 0 <4 <4 1,56 0,05
De 60 a 64 anys <4 0 <4 1,56 0,05
De 65 anys i més <4 <4 <4 3,12 0,10
Total 38 26 64 100,00 3,17
% 59,38 40,62 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic