Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Índia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5 4 9 8,41 0,07
De 5 a 9 anys <4 6 9 8,41 0,07
De 10 a 14 anys 9 0 9 8,41 0,07
De 15 a 19 anys 5 <4 7 6,54 0,06
De 20 a 24 anys <4 <4 4 3,74 0,03
De 25 a 29 anys <4 4 7 6,54 0,06
De 30 a 34 anys 11 7 18 16,82 0,14
De 35 a 39 anys 10 5 15 14,02 0,12
De 40 a 44 anys 12 <4 14 13,08 0,11
De 45 a 49 anys 5 <4 8 7,48 0,06
De 50 a 54 anys 4 0 4 3,74 0,03
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 1,87 0,02
De 60 a 64 anys 0 <4 <4 0,93 <0,01
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 69 38 107 100,00 0,85
% 64,49 35,51 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic