Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 10 5 15 5,75 0,10
De 5 a 9 anys 14 8 22 8,43 0,15
De 10 a 14 anys 9 7 16 6,13 0,11
De 15 a 19 anys 21 <4 23 8,81 0,16
De 20 a 24 anys 15 5 20 7,66 0,14
De 25 a 29 anys 13 9 22 8,43 0,15
De 30 a 34 anys 18 7 25 9,58 0,17
De 35 a 39 anys 24 10 34 13,03 0,23
De 40 a 44 anys 25 11 36 13,79 0,24
De 45 a 49 anys 14 <4 15 5,75 0,10
De 50 a 54 anys 18 <4 21 8,05 0,14
De 55 a 59 anys 8 <4 9 3,45 0,06
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,15 0,02
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 191 70 261 100,00 1,77
% 73,18 26,82 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic