Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Badalona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.947 520 1,51 6,54
Districte II 18.571 2.391 6,96 12,87
Districte III 19.322 2.200 6,40 11,39
Districte IV 27.021 1.544 4,49 5,71
Districte V 12.316 688 2,00 5,59
Districte VI 7.623 326 0,95 4,28
Districte VII 41.110 7.876 22,92 19,16
Districte VIII 19.622 2.606 7,58 13,28
Districte IX 69.474 16.210 47,18 23,33
Total 223.006 34.361 100,00 15,41

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic