Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Badalona
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.925 485 1,44 6,12
Districte II 18.710 2.437 7,24 13,03
Districte III 18.624 1.987 5,90 10,67
Districte IV 27.083 1.438 4,27 5,31
Districte V 12.114 669 1,99 5,52
Districte VI 7.721 334 0,99 4,33
Districte VII 41.258 7.692 22,84 18,64
Districte VIII 19.706 2.563 7,61 13,01
Districte IX 70.025 16.073 47,73 22,95
Total 223.166 33.678 100,00 15,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic