Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Castelldefels
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 18.127 2.998 20,86 16,54
Districte II 12.436 2.755 19,17 22,15
Districte III 10.056 1.532 10,66 15,23
Districte IV 13.366 3.559 24,76 26,63
Districte V 13.475 3.528 24,55 26,18
Total 67.460 14.372 100,00 21,30

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic