Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Castelldefels
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 17.846 2.883 20,10 16,15
Districte II 12.300 2.683 18,70 21,81
Districte III 10.117 1.562 10,89 15,44
Districte IV 13.490 3.679 25,64 27,27
Districte V 13.473 3.539 24,67 26,27
Total 67.226 14.346 100,00 21,34

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic