Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Esplugues de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 8.474 772 12,99 9,11
Districte II 9.421 949 15,97 10,07
Districte III 3.591 350 5,89 9,75
Districte IV 981 265 4,46 27,01
Districte V 776 186 3,13 23,97
Districte VI 808 152 2,56 18,81
Districte VII 1.168 181 3,05 15,50
Districte VIII 4.163 422 7,10 10,14
Districte IX 3.500 366 6,16 10,46
Districte X 13.895 2.299 38,69 16,55
Total 46.777 5.942 100,00 12,70

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic