Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Esplugues de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.906 596 10,97 7,54
Districte II 9.283 763 14,05 8,22
Districte III 3.580 278 5,12 7,77
Districte IV 824 127 2,34 15,41
Districte V 759 166 3,06 21,87
Districte VI 816 112 2,06 13,73
Districte VII 1.290 192 3,54 14,88
Districte VIII 4.062 433 7,97 10,66
Districte IX 3.268 231 4,25 7,07
Districte X 14.498 2.533 46,64 17,47
Total 46.286 5.431 100,00 11,73

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic