Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Granollers
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 16.314 2.804 31,21 17,19
Districte II 11.536 1.532 17,05 13,28
Districte III 16.069 2.116 23,55 13,17
Districte IV 18.500 2.533 28,19 13,69
Total 62.419 8.985 100,00 14,39

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic