Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Mollet del Vallès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 11.954 801 31,91 6,70
Districte II 13.637 571 22,75 4,19
Districte III 23.136 1.138 45,34 4,92
Total 48.727 2.510 100,00 5,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic