Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Prat de Llobregat, el
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 7.888 228 13,80 2,89
Districte II 12.541 354 21,43 2,82
Districte III 19.498 607 36,74 3,11
Districte IV 8.486 72 4,36 0,85
Districte V 14.726 391 23,67 2,66
Total 63.139 1.652 100,00 2,62

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic