Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Sabadell
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 55.342 4.697 16,56 8,49
Districte II 25.374 3.828 13,50 15,09
Districte III 33.631 4.648 16,39 13,82
Districte IV 41.832 4.557 16,07 10,89
Districte V 20.492 2.652 9,35 12,94
Districte VI 30.791 6.485 22,87 21,06
Districte VII 9.058 1.489 5,25 16,44
Total 216.520 28.356 100,00 13,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic