Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Sant Boi de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 9.859 1.212 14,25 12,29
Districte II 32.160 2.677 31,48 8,32
Districte III 14.808 1.705 20,05 11,51
Districte IV 15.906 1.536 18,06 9,66
Districte V 5.354 564 6,63 10,53
Districte VI 5.668 810 9,52 14,29
Total 83.755 8.504 100,00 10,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic