Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Sant Boi de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 10.090 1.302 15,11 12,90
Districte II 32.307 2.663 30,90 8,24
Districte III 14.948 1.715 19,90 11,47
Districte IV 16.017 1.538 17,84 9,60
Districte V 5.413 597 6,93 11,03
Districte VI 5.725 804 9,33 14,04
Total 84.500 8.619 100,00 10,20

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic