Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2001 Sant Boi de Llobregat
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 9.415 273 14,77 2,90
Districte II 30.405 558 30,19 1,84
Districte III 13.678 425 23,00 3,11
Districte IV 15.712 297 16,07 1,89
Districte V 4.837 89 4,82 1,84
Districte VI 5.416 206 11,15 3,80
Total 79.463 1.848 100,00 2,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic