Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 22.138 4.063 15,38 18,35
Districte II 15.365 2.720 10,30 17,70
Districte III 19.162 1.894 7,17 9,88
Districte IV 21.794 3.150 11,92 14,45
Districte V 23.916 7.070 26,76 29,56
Districte VI 16.914 7.522 28,47 44,47
Total 119.289 26.419 100,00 22,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic