Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2002 Vilanova i la Geltrú
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 16.601 596 23,73 3,59
Districte II 12.072 818 32,56 6,78
Districte III 5.582 281 11,19 5,03
Districte IV 20.808 817 32,52 3,93
Total 55.063 2.512 100,00 4,56

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic