Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Lleida
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 26.611 5.339 18,94 20,06
Districte II 15.936 2.412 8,56 15,14
Districte III 8.528 2.177 7,72 25,53
Districte IV 22.394 6.101 21,65 27,24
Districte V 13.022 2.188 7,76 16,80
Districte VI 27.907 7.310 25,93 26,19
Districte VII 16.721 2.104 7,46 12,58
Districte VIII 5.500 274 0,97 4,98
Districte IX 3.461 281 1,00 8,12
Total 140.080 28.186 100,00 20,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic