Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Lleida
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 26.724 5.198 18,97 19,45
Districte II 15.765 2.272 8,29 14,41
Districte III 8.601 2.127 7,76 24,73
Districte IV 22.433 5.880 21,46 26,21
Districte V 13.135 2.114 7,72 16,09
Districte VI 28.103 7.200 26,28 25,62
Districte VII 16.709 2.060 7,52 12,33
Districte VIII 5.510 279 1,02 5,06
Districte IX 3.423 270 0,99 7,89
Total 140.403 27.400 100,00 19,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic