Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Europa
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 637 22,70 15,68
Districte II 2.720 342 12,19 12,57
Districte III 1.894 292 10,41 15,42
Districte IV 3.150 583 20,78 18,51
Districte V 7.070 653 23,27 9,24
Districte VI 7.522 299 10,66 3,98
Total 26.419 2.806 100,00 10,62

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic