Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Bèlgica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 4.063 <4 18,75 0,07
Districte II 2.720 <4 12,50 0,07
Districte III 1.894 <4 12,50 0,11
Districte IV 3.150 <4 6,25 0,03
Districte V 7.070 4 25,00 0,06
Districte VI 7.522 4 25,00 0,05
Total 26.419 16 100,00 0,06

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic