Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: França
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 9 10,00 1,08
Districte II 3.961 44 48,89 1,11
Districte III 2.137 7 7,78 0,33
Districte IV 3.853 14 15,56 0,36
Districte V 3.891 13 14,44 0,33
Districte VI 352 <4 3,33 0,85
Total 15.027 90 100,00 0,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic