Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Regne Unit
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 5 11,63 0,60
Districte II 3.961 16 37,21 0,40
Districte III 2.137 <4 6,98 0,14
Districte IV 3.853 13 30,23 0,34
Districte V 3.891 5 11,63 0,13
Districte VI 352 <4 2,33 0,28
Total 15.027 43 100,00 0,29

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic