Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Rússia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 6 4,84 0,72
Districte II 3.961 36 29,03 0,91
Districte III 2.137 18 14,52 0,84
Districte IV 3.853 25 20,16 0,65
Districte V 3.891 38 30,65 0,98
Districte VI 352 <4 0,81 0,28
Total 15.027 124 100,00 0,83

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic