Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Gàmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 <4 1,23 0,12
Districte II 3.961 22 27,16 0,56
Districte III 2.137 13 16,05 0,61
Districte IV 3.853 10 12,35 0,26
Districte V 3.891 33 40,74 0,85
Districte VI 352 <4 2,47 0,57
Total 15.027 81 100,00 0,54

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic