Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Mali
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 0 0,00 0,00
Districte II 3.961 13 36,11 0,33
Districte III 2.137 <4 5,56 0,09
Districte IV 3.853 8 22,22 0,21
Districte V 3.891 13 36,11 0,33
Districte VI 352 0 0,00 0,00
Total 15.027 36 100,00 0,24

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic