Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 16 3,05 1,92
Districte II 3.961 157 29,90 3,96
Districte III 2.137 85 16,19 3,98
Districte IV 3.853 107 20,38 2,78
Districte V 3.891 156 29,71 4,01
Districte VI 352 4 0,76 1,14
Total 15.027 525 100,00 3,49

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic