Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 4 2,45 0,48
Districte II 3.961 56 34,36 1,41
Districte III 2.137 15 9,20 0,70
Districte IV 3.853 47 28,83 1,22
Districte V 3.891 40 24,54 1,03
Districte VI 352 <4 0,61 0,28
Total 15.027 163 100,00 1,08

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic