Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 8 3,60 0,96
Districte II 3.961 64 28,83 1,62
Districte III 2.137 32 14,41 1,50
Districte IV 3.853 69 31,08 1,79
Districte V 3.891 46 20,72 1,18
Districte VI 352 <4 1,35 0,85
Total 15.027 222 100,00 1,48

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic